Vreten

Elventil V4

En bra lösning för traktorer med för få hydraul-uttag. För enklare manövrering av sladd!