Vreten

Planex Pro

Vår Planex Pro är välkänd över hela världen och används för att uppnå bästa resultat.

Planex finns idag på de flesta större travbanorna i världen. I Norge marknadsförs Planex av Vreten Norge och i Sverige av Fyllinge Smidesverkstad.

http://vreten.no/

http://www.fyllingesmide.com/