Vreten

4WD via robsonrullar, White motorer

Det går att utrusta våra 1100 och 1200SVR vagnar med 4WD via robsonrullar.