Vreten

Tippflak till våra skogsvagnar!

Nu har vi rejäla tippflak att erbjuda till Vreten 700, 1000, 1100, 1200FW och 1400FW!

Alla tippflaken utom 1100 har dubbla dubbelverkande tippcylindrar!

Flak och tillhörande ram lyfts på med hjälp av skogskranen!