Vreten

Ny huvudägare i Vreten AB

Christian Yström förvärvar tidigare ägarbolaget Griplastaren AB, med ett ägande av 80% av aktierna i Vreten AB.
Resterande 20% ägs av Lindkvist & Yström AB.
Affären ägde rum den 8 december 2017.